הבלדה על תלות מינית

זוג / פרוע פרחזאד (Forough Farrokhzad)

לילה יורד
ואחרי הלילה, חושך
ואחרי החושך
עיניים
ידיים
ונשימות ונשימות ונשימות
וקול של מים
זולגים, טיפה טיפה טיפה, מן הברז

ואז, שתי נקודות אדומות
משתי סיגריות בוערות
תקתוק שעון
ושני לבבות
ושתי בדידויות

Brian and Nan in Bed

תירגם מפרסית: אלדד פרדו

צילום: נאן גולדין