פשוט

אני רוצֶה לומר זאת פשוט:
האהבה גרמה לה גאווה.
אני רוצֶה לומר זאת יותר פשוט:
ליבה גבה לעומק אהבה.
לא,
אני רוצֶה לומר זאת יותר,
יותר פשוט,
גובה האהבה היה לה קישוט:
אינני זוכר דבר,
אני רוצה לומר זאת פשוט.

(יאיר הורביץ)

5 thoughts on “פשוט”

  1. עופר –שירה זה דבר נפלא. אם להשתמש בדברי המשורר עצמו (הורביץ), שירה היא דיבור / במקום שלעולם, לעולם אין בו חיבור (ליר, אני חושבת שגם הציטוט הזה קשור לעניין השתיקה. אני מאוד מחבבת שתיקה)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *